Facebook
BIP

A A A
GaleriaPartnerzy

Kalendarz


W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach - Oddziale Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, realizowane jest zadanie dofinansowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie Działań Muzealnych 2018. Instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zadanie nasze polega na modernizacji istniejącej już wystawy stałej p.n. „Warsztaty ginących zawodów” znajdującej się w Mniszkach. Efekty oglądać będzie można od 15 grudnia b.r. - właśnie w tym dniu nastąpi uroczysta prezentacja zmodernizowanych ekspozycji – w warsztacie kowalskim, bednarskim, szewskim, u pszczelarza, rybaka, praczki, w składzie kolonialnym, w dawnej klasie szkolnej, drukarni, w warsztacie fotografa, fryzjera, zegarmistrza i krawca.
W wyniku prac zobaczyć będzie można na wystawach w CERiP wiele kolejnych przedmiotów - dawnych narzędzi i urządzeń. Poszczególne fragmenty scenografii uzupełnią nowoczesne techniki multimedialne, które w sposób dyskretny, głównie dźwiękiem, przekazywać będą treści dotyczące każdego z rzemiosł. Służyć temu będzie, odtwarzana ze szczegółami, wzorowana na różnych elementach i detalach architektonicznych z wielkopolskich małych miasteczek, scenografia przedstawiająca uliczkę z domami, bramami do warsztatów, oknami i okiennicami, szyldami, latarniami, pompą...

Całość projektu to koszt 37.730,00 zl. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – programu Wspieranie Działań Muzealnych 2018 to 29.750,00 zł, środki własne przeznaczone na zadanie – 7.980,00 zł

Wszystkie informacje na stronie CERIP: http://mniszki.pl/dofinansowanie.html