40 Międzynarodowy Listopad Poetycki

Spotkanie z poezją i inspirującymi ludźmi z okazji 40 Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – Karl Grenzler, Kalina Izabela Zioła