„Prawa Człowieka. Dostrzegam” wystawa Macieja Byczkowskiego

Od 9 grudnia gościmy w naszej bibliotece wystawę pt. „Prawa Człowieka. Dostrzegam” Maciej Byczkowskiego, która odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. Zdjęciom towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak: Równość, Braterstwo, Prywatność, Twórczość… Ta część inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

W drugiej części wystawy pt. „Dziedzictwo” pracom fotograficznym autorstwa Macieja Byczkowskiego towarzyszą wybrane cytaty przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej skoncentrowanej na człowieku i przynależnych mu prawach. To Polska właśnie, tak dostojnie i mądrze, przypomina o prawach człowieka. Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla Wszystkich…

Wystawę będzie można obejrzeć do 8 stycznia 2023 r.