„Sceny ze sceny” – rozmaitości teatralne, spektakl 30 czerwca 2023