Pracujące soboty – październik

Ułatwiamy jesienne czytanie.
Zapraszamy do biblioteki też w soboty.