Pracujące soboty – grudzień

Chcemy mieć pewność, że będziecie mieli co czytać w każdy grudniowy wieczór aż do Wigilii. Dlatego w tym miesiącu biblioteka otwarta aż przez trzy soboty. Zapraszamy!