Harmonogram pracujących sobót 2022 roku

Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela
Janockiego w Międzychodzie

Harmonogram pracujących sobót w 2022 roku:


29 stycznia

26 lutego

26 marca

23 kwietnia

28 maja

25 czerwca

30 lipca

27 sierpnia

24 września

15 października

22 października

26 listopada

17 grudnia

 

Czynne od 9:00 do 13:00.