Lokalni pisarze i poeci

Marianna
Batura

Małgorzata
Bąbelczyk

Krzysztof
Borkowski

Ryszard
Danecki

Grażyna
Górna

Katarzyna
Kędzierska

Andrzej
Kuchta

Damian
Kupczyk

Wiesława
Lis

Magdalena
Ludwiczak

Maciej
Mazurek

Eugenia
Mieczkowska

Wanda
Molik

Bartosz
Niedziółka

Bernadeta
Sroczyńska

Teresa
Synoradzka

Waldemar
Wierzba

Ks. Stanisław
Żarna