Udostępnianie pomieszczeń CAK

POMIESZCZENIE

RODZAJ I CZAS UDOSTĘPNIENIA

CENA

UWAGI

SALA WIDOWISKOWO - KINOWA

1 godzina

300,00 zł

Dotyczy konferencji, spotkań, imprez szkolnych, prób

SALA WIDOWISKOWO - KINOWA

Wynajęcie na organizację spektakli edukacyjnych i teatralnych

550,00 zł

Cena dotyczy jednego przedsięwzięcia biletowanego/okolicznościowego.

SALA WIDOWISKOWO - KINOWA

Wynajęcie na organizację koncertów bez sprzętu i obsługi technicznej

Wynajęcie na organizację koncertów wraz ze sprzętem i obsługą techniczną

800,00 zł

1500,00 zł

Cena dotyczy jednego przedsięwzięcia

biletowanego/okolicznościowego.

SALA KAMERALNA

1 godzina

200,00 zł

Dotyczy konferencji, spotkań, prezentacji

SALA LUSTRZANA

1 godzina

150,00 zł

Dotyczy konferencji, spotkań, prezentacji

SALA MUZYCZNA

1 godzina

150,00 zł

Dotyczy prób, konferencji, spotkań, prezentacji

Wynajem nagłośnienia

OFERTA

CENA

UWAGI

NAGŁOŚNIENIE KONFERENCYJNE

Według indywidualnych uzgodnień

Dotyczy wypożyczenia sprzętu wraz z obsługą

NAGŁOŚNIENIE KONCERTOWE

Według indywidualnych uzgodnień

Dotyczy wypożyczenia sprzętu wraz z obsługą

Inne

OFERTA

CZAS UDOSTĘPNIENIA

CENA

SCENA (podesty)

(cena dotyczy jednego podestu)

1 dzień

50,00 zł

Dokumenty do pobrania

Regulamin wynajmu sal w CAK

Formularz rezerwacji sal