Akademia Wiedzy o Regionie – od dworu do dworu: Słopanowo, Kobylniki, Rudki, Oporowo, Kwilcz, Chudobczyce, Mościejewo *zrealizowano z projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 20 – 23 październik 2016.