Szanty w Starym Porcie Pamięci Teresy Remiszewskiej w Międzychodzie – 15 sierpnia 2017.