Wieczór autorski Małgorzaty Bąbelczyk – 25 maja 2017.