Wieczór literacki poświęcony pamięci Edmunda Madalińskiego – 12 grudnia 2017.