Wycinanki Andersena i bajki na kliszy ze starego aparatu – 13 lutego 2018.