I Mistrzostwa Taneczne Remix Dance Studio ONLINE! Plakat, regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda na udział – rodo. – 15 grudnia 2020.