Skontaktuj się

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

Dyrektor

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sekretariat

Dział księgowości i kadr

Główna Księgowa

Główny specjalista ds. kadr i płac, księgowa

Specjalista ds. kadr, referent administracyjny, kasjer

Dział realizacji technicznej

Operator urządzeń elektro-akustycznych

Dział organizacji imprez

Instruktor ds. reklamy i organizacji imprez

Instruktor ds. plastyki

Skontaktuj się