Historia

Inauguracja działalności Powiatowego Domu Kultury nastąpiła 1 września 1971r. w budynku nazywanym „starą ogiernią” gdzie mieściła się przed wojną i w czasie okupacji restauracja z salą widowiskowo- taneczną i muszlą koncertową w ogrodzie. Tam odbywały się spotkania, uroczystości i przedstawienia dla społeczności niemieckiej. Dom Kultury powstawał ze środków remontowych Starostwa Powiatowego. Przy ogromnym zaangażowaniu działaczy kulturalnych miasta powstał po dziewięciu latach przebudowy obiekt spełniający warunki na miarę ówczesnych potrzeb. Spełniły się oczekiwania mieszkańców, albowiem do tej pory organizacje kulturalno-oświatowe działające w naszym mieście nie spełniały wszystkich potrzeb z uwagi na skromne warunki lokalowe.

W nowym budynku istniała jak na owe lata z prawdziwego zdarzenia sala widowiskowa licząca 300 miejsc, sala kameralna dla 80 osób oraz klub i inne pomieszczenia gdzie rozwijano działalność amatorską istniejących już zespołów muzycznych i nowo powstających . Działały też zespoły recytatorskie,pieśni i tańca, Chór Lutnia, Orkiestra Dęta, kółka hobbystów oraz jedyna w mieście młodzieżowa dyskoteka. Do Międzychodu przyjeżdżają w tym czasie na koncerty i spotkania sławy estrady krajowej, piosenkarze i aktorzy o znanych i renomowanych nazwiskach (zespoły Skaldowie, Homo-Homini, Maryla Rodowicz, kabaret Tey z Zenonem Laskowikiem). Po pięciu latach działalności okazało się, że trzeba wymienić się pomieszczeniami z biblioteką. Na piętrze budynku znajdowała się Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział Dziecięcy z czytelnią dziecięcą i Czytelnia dla Dorosłych . W 1976 roku przeniesiono bibliotekę na parter ponieważ pękał sufit pod ciężarem książek w sali kameralnej MDK.

Powiatowy Dom Kultury działał do roku 1975. Po reorganizacji administracyjnej w Polsce znaleźliśmy się w województwie gorzowskim. Uległy likwidacji powiaty. W miejsce Powiatowego Domu Kultury powstał Międzychodzki Dom Kultury. W końcu lat 80-tych nastąpił okres wielkich przemian ustrojowo – politycznych. Wszystkie instytucje kultury stanęły przed licznymi trudnościami, dlatego też placówki takie, jak Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne i Dom kultury skupiono w jeden centralny ośrodek zwany Międzychodzkim Centrum Kultury.

Dom Kultury od początków istnienia upowszechniał kulturę teatralną. Początkiem pracy teatralnej jest rok 1968, kiedy to w Poradni Kulturalno – Oświatowej zaczęły powstawać teatrzyki amatorskie. Inicjatorką ich tworzenia była kierowniczka poradni Krystyna Górska – późniejszy instruktor Powiatowego Domu Kultury. Dom Kultury przodował w województwie gorzowskim pod względem ilości i jakości teatrów dziecięcych i lalkowych. W MDK organizowano przeglądy zespołów artystycznych, festiwale, turnieje taneczne oraz konkursy o skali lokalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W 1977 roku przy domu kultury działała Mała Akademia Filmowa skupiająca ponad dwustu kinomanów prowadzona przez Międzychodzkie Towarzystwo Kulturalne i organizacje młodzieżowe. W województwie gorzowskim był to największy Dyskusyjny Klub Filmowy.

W 2004 roku odłączono od Międzychodzkiego Centrum Kultury Bibliotekę Publiczną i Muzeum Regionalne i przywrócono nazwę Międzychodzki Dom Kultury.

Przy Międzychodzkim Domu Kultury działa od 2010 roku Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach oraz Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie.

W tym czasie po raz kolejny zmieniono nazwę Domu Kultury na Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego „ PROM”. Sytuacja ta utrzymywała się do roku 2014. Po roku 2014 uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu po raz kolejny zmieniono strukturę funkcjonowania instytucji kultury w mieście: Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach zostało odłączone od Domu Kultury i stało się oddziałem Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie jednocześnie nazwa Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego „ PROM” zmieniła nazwę na: Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, która jest aktualna aż po dziś dzień.

Historia pisze się dalej …