Klub filmowy dla każdego

Emisja filmów dla wybranej grupy odbiorców, zapisanych do grup

Instruktor sekcji: Anna Sawala