Studio Muzyczne ARTON

Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.

W Studium Muzycznym „Arton” prowadzona jest nauka gry na pianinie oraz na keyboardzie, począwszy od 5 roku życia. Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym co oznacza, że nie ma ograniczeń co do ilości zajęć, ani programu nauczania, który dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwościami ucznia np.: 1 raz w tygodniu po 60 minut lub dla młodszych dzieci 2 razy w tygodniu po 30 minut. Plan zajęć dopasowywany jest do planu uczniów w szkole. Jest to bardzo wygodny system dla dzieci. Lekcja gry na instrumencie ma być dla ucznia nie tyle kolejnym obowiązkiem, ale przede wszystkim przyjemnością. Udaje się cel ten realizować między innymi dzięki indywidualnym zajęciom. Jest także możliwość dopasowywania metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

Celem spotkań z muzyką jest:

Zajęcia muzyczne pozwalają poznać techniki gry na instrumentach, zasady muzyki, różnorodny repertuar polskiej i światowej literatury muzycznej. Nauka gry połączona jest z kształceniem ogólnomuzycznym. Organizowane są koncerty dla środowiska i przeglądy artystyczne w wykonaniu uczniów. Po co uczyć dzieci gry na instrumencie?

Muzyka niesie ze sobą wiele wartości, które warto rozwijać i pielęgnować od najmłodszych lat. Wczesne zapoznanie dziecka z zagadnieniami muzycznymi w najbardziej dostępny dla jego psychiki sposób, może być bodźcem dla jego późniejszego rozwoju muzycznego. Jednocześnie może być źródłem świetnej zabawy, służącej ogólnemu rozwojowi i uwrażliwieniu na świat muzyczny.

Instruktor sekcji: Teresa Cichosz – magister sztuki (Ukończyła Liceum Muzyczne w Poznaniu, Akademię Muzyczną w Poznaniu, Studia Podyplomowe w Bydgoszczy , kilkanaście warsztatów, szkoleń i seminariów muzycznych w zakresie prowadzenia chóru, zespołu wokalnego i instrumentalnego, emisji głosu. Jest zawodowym muzykiem z doświadczeniem pedagogicznym.