Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską. – 7 czerwca 2017.