Powiatowy Konkurs Fotograficzny – „Stary człowiek i może”

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w VI Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Ireneusza Linde. Temat: „Stary człowiek i może”. Prace należy składać w terminie do 29 grudnia 2017r. w Bibliotece Publicznej im.J.D. Janockiego w Międzychodzie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 2017”