Kadra CAK

Dyrektor Natalia Czarnecka​

Główna Księgowa
Karolina Grocholewska

  95 308 83 91

Główny specjalista ds. kadr i płac, księgowa
Aleksandra Mamet-Taczanowska

  95 308 83 91

Instruktor ds. reklamy i organizacji imprez
Aleksandra Puk-Piątek

95 308 83 92

Specjalista ds. administracji Beata Bilska

95 748 26 02

Specjalista ds. kadr, referent administracyjny, kasjer
Monika Cejba

95 308 83 92

Instruktor ds. plastyki
Zbigniew Jakubowski

95 308 83 92

Akustyk, pracownik gospodarczy, kierowca
Jarosław Cichosz

Operator urządzeń elektro-akustycznych
Maciej Sawala

Pracownik gospodarczy
Marżolena Ogrodowczyk 

Pracownik gospodarczy
Maria Gliszczyńska

Pracownik techniczno - gospodarczy
Marek Gliszczyński