Rodzina zastępcza – fakty i mity

BEZ FLESZY!

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań, których celem jest rzetelne przedstawienie faktów i rozprawienie się z mitami w obszarze współczesnych problemów społecznych.
Omawiane zagadnienia będą nawiązywały do specyfiki najbliższego środowiska, czyli będą odnosiły się do rzeczywistości powiatu międzychodzkiego.
Zaproszeni specjaliści dostarczą fachowej wiedzy w zakresie prezentowanego tematu, udzielą cennych wskazówek oraz rozmówią się z krzywdzącymi stereotypami.

Uczestnik spotkania nie musi zabierać głosu, natomiast może wcześniej przesłać pytania, które zostaną zadane przez osobę moderującą spotkanie (kierowniczka@bpicakmiedzychod.pl).
Spotkanie nie będzie w żaden sposób rejestrowane, nie dopuszcza się również robienia zdjęć.