Pracująca sobota

Jak można miło spędzić weekend?
W bibliotece!