Pracujące soboty – marzec

Idealna przerwa podczas wiosennych porządków? 
Oczywiście chwila z książką!