VI Konkurs wiedzy o Książce „Książka naszym przyjacielem” w Filii Bibliotecznej w Łowyniu. – 18 maja 2017.