Karawana opowieści z Szymonem Góralczykiem – 28 sierpnia 2021.