"Zakup instrumentów"

Zadanie pod nazwą „Zakup instrumentów w celu wyposażenia sekcji i zespołów muzycznych działających przy BPiCAK w Międzychodzie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W ramach projektu zakupiono: