Akademia Wiedzy o Regionie – zakończenie projektu. – 18 listopada 2016.