Artystyczne tworzenie mebli z materiałów z recyklingu i starych palet – zajęcia dla uczniów szkół. Dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK+ – 12 września 2016.