Zaduszkowy Koncert Poetycko Muzyczny – „JANOWI PAWŁOWI II PAMIĘĆ I CZEŚĆ W PIEŚNIACH „TOTUS TUUS” I WIERSZACH MARIANNY BATURY”. – 6 listopada 2016.