Akademia Wiedzy o Regionie – wykłady terenowe – Historia i Architektura – 24 września 2017.