Kapela Koźlarska z Sini, Otwarcie Wystawy: Polskie Stroje Ludowe oraz warsztaty – 7 września 2018.