P(r)awie Czytanie spotkanie czwarte. – 29 sierpnia 2018.