P(r)awie Czytanie spotkanie drugie. – 8 sierpnia 2018.