P(r)awie Czytanie spotkanie pierwsze. – 1 sierpnia 2018.