P(r)awie Czytanie spotkanie trzecie. – 22 sierpnia 2018.