Warsztaty oraz Koncert Zespołu Chóralnego Totus Tuus w Sołectwie Głażewo. – 5 listopada 2018.