Warsztaty oraz Koncert Zespołu Chóralnego Totus Tuus w Sołectwie Kolno. Warsztaty historyczno-edukacyjne i rekonstrukcji historycznej w Sołectwie Kolno. – 17 października 2018.