Przejście na emeryturę Elżbiety Zwierzchowskiej – 6 sierpnia 2020.