Wielkie Smażenie Powideł Mniszki 19/20 wrzesień – 20 wrzesień 2020.