Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz koncert Adama Stachowiaka