Studio Tańca REMIX

Formacja taneczna łącząca w sobie różne style taneczne m.in. taniec nowoczesny, jazz, modern, taniec klasyczny i akrobatykę. Uczestnicy sekcji tańczą w czterech grupach wiekowych, dostosowanych do umiejętności młodych tancerzy, gdzie wyrabiają: wrażliwość muzyczną, umiejętność współpracy w grupie, łącząc naukę choreografii z poznawaniem swojego ciała i jego możliwości. Zajęcia uczą improwizacji, obycia ze sceną, rozwijają pamięć, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Młodzi tancerze uczestniczą w wielu turniejach tanecznych w kraju i za granicą, odnosząc spektakularne sukcesy.

Instruktor sekcji: Wioleta Robak – Gabarkiewicz pedagog, tancerka, kwalifikowana instruktorka tańca współczesnego, klasycznego i jazzowego, wieloletnia instruktorka i choreografka zespołów tanecznych w Polsce.