Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego - flet

"Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"
Pitagoras

Na zajęciach uczestnicy poznają brzmienie instrumentu, barwy poszczególnych rejestrów, nazwy dźwięków, notację muzyczną, dynamikę, techniki oddechowe, artykulację. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory klasyczne, jak i dęte aranżacje utworów rozrywkowych. Wykwalifikowana kadra instruktorska zapewnia wysoki poziom nauki na wybranym instrumencie. Podczas zajęć grający mają szansę poznać literaturę muzyczną, różne jej formy, style i gatunki, jak również zaznajomić się z wybranymi zagadnieniami z teorii muzyki i harmonii. Wiele radości dają uczestnikom wspólne koncerty, konkursy, warsztaty, prezentacje i wyjazdy zagraniczne, które motywują do dalszej pracy i budują pozytywną samoocenę. 

Instruktor sekcji: Lidia Pietrucha ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Szamotułach oraz Studia Podyplomowe w Collegium Da Vinci na kierunku nauczanie muzyki, plastyki i techniki.