Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego - instrumenty dęte blaszane

"Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"

Na zajęciach uczestnicy poznają brzmienie instrumentu, barwy poszczególnych rejestrów, nazwy dźwięków, notację muzyczną, dynamikę, techniki oddechowe, artykulację. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory klasyczne, jak i dęte aranżacje utworów rozrywkowych. Wykwalifikowana kadra instruktorska zapewnia wysoki poziom nauki na wybranym instrumencie. Podczas zajęć grający mają szansę poznać literaturę muzyczną, różne jej formy, style i gatunki, jak również zaznajomić się z wybranymi zagadnieniami z teorii muzyki i harmonii. Wiele radości dają uczestnikom wspólne koncerty, konkursy, warsztaty, prezentacje i wyjazdy zagraniczne, które motywują do dalszej pracy i budują pozytywną samoocenę.

Instruktor sekcji: Karol Seweryn ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu, instruktor sekcji instrumentów dętych blaszanych, członek Orkiestry Miasta Poznania przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Z wykształcenia prawnik, obecnie wykonujący zawód radcy prawnego w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego.