„Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju Amatorskiego Ruchu Artystycznego” dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34 oraz Gminę Międzychód dobiegła końca

Kulisy Kultury