Grażyna Górna

Źródło: fot. Anna Sawala

Grażyna Górna

Urodziła się w 1946 roku w Szamotułach. Dwa lata później zamieszkała w Międzychodzie.Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej we Wrocławiu. Pracowała jako polonistka w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie, gdzie w latach 1977-1981 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Wówczas też rozpoczęła pisanie okolicznościowych wierszy i scenariuszy. W 2003 roku współtworzyła grupę literacką Miłośnicy Ziemi Międzychodzkiej. Jej utwory zamieszczono w tomikach „Miastu na urodziny”, „Regionaliki” oraz „Sonety z Krainy Stu Jezior piórem i pędzlem malowane”. Od 2006 roku była członkiem i współzałożycielką Klubu literacko-poetyckiego „Szuflada” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie. Na twórczość Grażyny Górnej składają się ponadto utwory zamieszczone w tomikach: „Czy to bajka, czy nie bajka” oraz” Wiersze od PRZEBUDZENIA do MEMENTO”.

Grażyna Górna zmarła w 2018 roku.