Krzysztof Borkowski

Źródło: link

Krzysztof Borkowski pseud. Boruta

Urodził się 17 stycznia 1939 roku w Skaryszewie w rodzinie lekarza. Po okupacji w 1945 roku zamieszkał w Międzyrzeczu, gdzie ukończył szkołę podstawową i w 1956 roku maturę w Liceum Ogólnokształcącym. Dyplom lekarza uzyskał w AM w Poznaniu w 1963 roku. Staż odbył w Szpitalu Powiatowym w Wolsztynie. W 1966 roku został asystentem w Diabetologicznym Ośrodku Naukowo-Badawczym w Kołobrzegu. Uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Od 1969 roku pełnił funkcję lekarza naczelnego sanatorium “Poznanianka” w Kołobrzegu. W 1974 roku przeniósł się do Międzychodu, obejmując po swym ojcu Józefie kierownictwo przychodni kolejowej. Poza pracą zawodową prowadził ożywioną działalność społeczną i kulturalną. Od roku 1976 do 1984 był prezesem Międzychodzkiego Towarzystwa Kulturalnego. W latach 1981-1985 był członkiem Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych. W latach 1985-1986 członkiem prezydium Zespołu do spraw Towarzystw Regionalnych przy Radzie Kultury. Był autorem projektu restytucji uzdrowiska w Międzychodzie, orędownikiem odbudowy portu rzecznego na Warcie i przywrócenia miastu prawa własności w stosunku do jeziora Miejskiego.

Współredagował książkę pt. “Międzychód – dzieje, gospodarka, kultura”. Wydał kilka tomików wierszy pod pseudonimem „Boruta-Medicus”.
Zmarł w 2019 roku.