Wiesława Lis

Źródło: „Wiersze” Wiesława Lis

Wiesława Lis

Urodziła się 15 sierpnia 1922 roku w Wronkach. W 1928 roku przeprowadziła się z rodzicami do Międzychodu. Pobierała naukę w miejscowych szkołach, a w 1934-1939 w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Była członkiem Organizacji Przysposobienia Kobiet Do Obrony Kraju oraz harcerką. W 1939 roku musiała opuścić Międzychód. Do 1944 roku pracowała w dwóch różnych przedsiębiorstwach. Brała udział w pracy konspiracyjnej w AK na terenie Brinowa. Przeszła szkolenie zakończone przysięgą. Po wojnie w 1945 roku wróciła z matką i rodzeństwem do Międzychodu. Po ukończeniu matury pracowała w Międzychodzie w różnych instytucjach. W 1948 roku wyszła za mąż za Franciszka Lisa.
Należała do Stronnictwa Ludowego potem PSL, do Ligi Kobiet, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz udzielała się w organizacjach kościelnych.
Pisała wiersze do szuflady, poza jednym przesłanym do Watykanu.

Zmarła 13 sierpnia 2001 roku.